Plesion > Inligting van Diakens en Dienswerkers

Votooi asseblief meegaande vorm.

Nie al die vrae is verpligtend nie.

Baie dankie dat jy betreid is om jou inligting met ons te deel asook vir jou deelname as dienswerker.

Groete

Andries Pretorius

0814668691

andries2plesion.org.za

Diakens en Dienswerkers Inligting

Voltooi asseblief die onderstaande vorm so volledig moontlik.
Gebruik slegs die wyser (cursor) vir beweging tussen velde!
NIE ENTER NIE