Plesion > Kinders vat Hande

Broeders en Susters

Die ADV wil graag die volgende inisiatief met u deel en ‘n  versoek rig vir deelname. Hierdie inisiatief word gedeel met Rata Maatskaplike Dienste asook die Bybelgenootskap.  Almal is welkom om deel te neem.

Vanaf 1 Junie 2020 beweeg ons van vlak 4 na vlak 3 met heelwat toegewings aan besighede, skole en ander entiteite.  Die kerk kan ook nou weer eredienste hou, onderhewig aan streng voorwaardes wat dit feitlik onmoontlik maak.  Ons, die lidmate en mense, ís die kerk – nie die gebou nie.  Die verkondiging van die liefde van Christus kan nie beperk word deur regulasies en inperkings nie. 

As geloofsgemeenskap bly ons onderling aan mekaar verbind en kan ons nog steeds ons geloof uitlewe en sigbaar maak.  Hierdie inperkings motiveer ons egter om onderlinge verbondenheid op ‘n andersoortige wyse sigbaar te maak en daarom hierdie versoek en inisiatief. 

Ons versoek gemeentes en lidmate asook Rata kantore en ander belangstellendes om deel te neem op die volgende wyse:

Katkisante, kinders en gesinne sny figure uit papier wat verbind is aan mekaar om ‘n ‘papierfiguur’-ketting te vorm (sien die voorbeeld aangeheg). 

Elkeen skryf ‘n Bybelvers op elke ‘papierfiguur’.  Bybelverse word deur die gemeente predikante toegeken aan elke gesin, volgens ‘n bepaalde rooster.  Gemeentes kies ’n skrifgedeelte op meegaande dokument – SKRIFGEDEELTES – en stel ons in kennis watter gedeelte gekies is (sodat duplisering vermei kan word). 

Elke gesin neem ‘n foto van hulle voltooide ‘papierfiguur’-ketting en plaas dit op die gemeente se Whatsapp groep asook Facebookblad, en stuur dit ook aan Andries Pretorius by 081 466 8691.

Hierdie ‘papierfiguur’-ketting word aan die predikant besorg vóór of op 16 Junie 2020 wat op sy/haar beurt weer al die verskillende gesinne se ‘papierfiguur’-kettings aanmekaar sal skakel.  Die totale gemeente-‘papierfiguur’-ketting sal uitgestal word en weer sal ‘n foto geneem word van die gemeente-‘papierfiguur’-ketting.  Dit sal met die gemeentelede gedeel word op Whatsapp en Facebook.  Predikante kan dan eie inisiatief gebruik om byvoorbeeld die ketting van die straat tot by die kerk uit te stal. 

Al die gemeente-‘papierfiguur’-kettings sal op ‘n stadium, sodra regulasies dit toelaat, weer deur die ADV kommissie ontvang word om ‘n groot kerk-‘papierfiguur’-ketting te maak, wat weereens met julle sal deel op Whatsapp en Facebook. 

Die ‘papierfiguur’-kettings wat deur die Rata kantore en ander groepe gemaak word sal dan saam met die kerk-‘papierfiguur’-ketting per geleentheid aan die Bybelgenootskap oorhandig word vir die Bybel 200 projek

Punte om in gedagte te hou is:

  • Elke gesin kan sy eie ‘papierfiguur’ gebruik om sy ketting te vorm. Die ADV voorsien slegs ‘n voorbeeld wat gebruik kan word.  Dit is nie ’n móét dat die voorbeeld gebruik word nie. 
  • Daar kan verskillende kettings gevorm word: van die gesin, van die uitgebreide familie, van oupa en ouma, of van skool- of katkisasiemaatjies. 
  • Volwassenes is nie uitgesluit daarvan om hulle eie kettings te vorm nie.
  • Indien kinders nog nie kan skryf nie kan hulle die figure inkleur en die ouers kan die toegekende Bybelvers daarop skryf. Daar kan ook ‘n jeug-spesifieke boodskap op die keersy van die figuur geskryf word.

Ons sien daarna uit dat u gemeente aan die projek sal deelneem.

Indien daar enige navrae is, is u welkom om met met my te skakel.

 

Andries Pretorius

Algemene Diakensvergadering Kommissie : Vise Voorsitter

0814668691 / diens@diakens.co.za

#skepmoed

1) Kies die skrifgedeelte/s wat julle gaan skryf hier  Skrifgedeeltes

2) E-pos die gekose skrifgedeelte aan:  diens@diakens.co.za

3) Maak seker dat die e-pos die verantwoordelike persoon se besonderhede bevat.