Our Projects

Skooltassieprojek

Die NHKA Diakonaat werkgroep Kindersorg en RATA maatskaplike dienste is geweldig dankbaar vir elke individu en instansie se hulp en bydraes tot die jaarlikse skooltassie-projek. Die jaar 2018 is reeds besig om uit te loop en menige graad eentjies wat in 2019 ‘groot skool’ toe moet gaan, weet reeds watter skool hulle gaan akkomodeer. Daarom vra ons soos in die verlede u aandag vir hierdie projek.

Read more

Die projek is daarop gemik om voornemende gr. R en 1 kinders wat behoeftig is te help om wanneer hulle in Januarie 2019 by die skool se hekke instap, gereed te wees om te begin leer. Elke ouer sal weet dat dit nogal ’n duur oefening is om al die benodigdhede bymekaar te kry. In samewerking met die RATA Maatskaplike Dienste en Webenefit wil ons vanuit die Werkgroep Kindersorg jou weer uitnooi om met hierdie projek te help en wel d.m.v die volgende moontlike aksies:

1. Gemeentes oorweeg dit om saam met hulle Kerssangdienste spesiale offergawes in te samel wat oorbetaal kan word in die rekening soos hier onder aangedui. Die Werkgroep koop dan tassies met volle inhoud aan deur Webenefit. (Kyk dus hoeveel R330de kan u bymekaarmaak)
2. Gemeentes kan ook gewoon vanuit hulle diakonale fondse ’n skenking maak en oorbetaal of via die Webenefit webwerf die aankope doen.
3. Elke gemeente kan saam met hulle eie betrokke ringskommissies werk en die tassies ‘n Kersgeskenk maak vir behoeftiges binne die Ring. Tassies kan ook op die Webenefit platform aangekoop word hier webenefit/shop/
4. Skakel met u plaaslike Rata kantoor sodat ons kan help met tassies. So wil ons ook gemeentes help wat dalk nie die inhoud van die tassies kan bekostig nie, maar wat tog behoeftes in die gemeente of gemeenskap wil aanspreek. Kantore se inligting hier beskikbaar: http://rata.org.za/contact/

Die tassies word op die Webenefit blad geplaas onder Plesion se naam met n spesifieke skakel waar gemeentes/kantore/lidmate/individue dit direk kan bestel, betaal en direk by hulle afgelewer kry.

Indien u deur RATA wil werk, plaas jy die bestelling per e-pos by andries@rata.org.za en doen n EFT na die bank rekening hieronder of jy plaas jou bestelling en maak jou betaling op Plesion se webblad by hierdie skakel  http://plesion.org.za/product/skooltassie/   . Die tassie word afgelewer by die Kruishuis en ons versprei dit weer verder.

Soos in die verlede stuur ons die brief na gemeentes en kantore met die versoek vir deelname met die uitbreiding van Webenefit. Met die insluiting van Webenefit vergroot ons die moontlikheid dat gemeentes en gemeenskappe buite Rata se werksgebied ook die geleentheid kry om deel te vorm van die projek.

Vir enige navra en hulp met Webenefit, kan u vir Andries Pretorius skakel by 081 466 8691 of andries@webenefit.co.za

Die Bybelboekies sal ook weer by die tassie gevoeg word deur die werkgroep self. Waar uself direk op die platform koop en dit by u laat aflewer, kan u by die Bybelgenootskap die boekies kry en in die tassie plaas voordat u dit uitgee.

Baie dankie vir elkeen se bydrae. Saam kan ons vreugde in die lewe van talle kinders se harte bring en vir hulle hoop bring vir die toekoms.

Ons sou graag van die tassies as Kersgeskenke wou uitgee, daarom vra ons dat u teen die eerste week van November u bestellings en donasies sal probeer inbetaal.

Die bankbesonderhede is soos volg:
Plesion NPC
Nedbank
Rekening nommer: 112 732 1897
Takkode: 160 445
Verwysing: TAS + jou naam (of gemeentenaam)
Stuur asb bewys van betaling aan andries@plesion.org.za

Seënwense

ds. Frikkie van Wyk
Voorsitter: NHKA Diakonaat Werkroep Kindersorg
083 625 6788

Light for a Child

You are the light of the world

Our children need light in this dark world. Light brings hope, and hope brings life. But this light can’t be on the one moment and off the next – a child needs the light of safety, caring and help every day.

What can you do?

Light a candle or switch on a light and keep it burning. This shows that sustainable help to children is important to you.

Let the Light of Christ shine on the children that come your way – through your words and actions.

Read more

We currently assist:

Light for a Child is a joint project of:

Rata: Registered social services

The DPS: Deaconal Foster Care System

TOIBO: Institute for Special Education

Plesion: Sustainable funding for charity

 

Make a donation and let the light shine!

Debit order: Provide sustainable help for a child for as little as R50 per month.

Debit order form download: Download, fill in and send it back to us.

EFT – banking details: Our banking details to make an electronic payment to our account.

 

(For a debit order of R50 or more per month, you get a free set of 3 LED-candles)

 

Contact us:

012 322 8885 x 3109

info@pro21.co.zaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.“>

Jazz Studies Program

This letter is in support of Mr. Ernest Royeppen, who has been accepted for graduate study in our Jazz Studies Program for the coming fall. I feel well qualified to write this letter, because I know Mr. Royeppen’s academic credentials and his musical ability well.

Neighbour

To whom can we be neighbours charitable work on the basis of the parable of the Good Samaritan

Naaste

Vir wie kan ons ‘n naaste wees-barmhartigheid volgens die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan

Donate

Go Turquoise for the Elderly

Did you know?

  • Currently there are just over 2.75 million elderly persons (65+ years of age) in our country, of which 1 million are already over the age of 75.
  • The popoulation of the whole world, including South Africa, is getting older than before and therefore the number of older persons are set to increase dramatically in the near future.
  • Only a small number of older persons will get housing and care in old age homes or other places of care.
  • The responsibility of caring for the elderly already rests on the shoulders of the community and in the future even more so.
Read more

South African situation

In line with the Older Persons Act, Act 13 of 2006, communities must shoulder the biggest responsiblity for the wellness of the elderly. Unfortunately our communities are not geared to this task. South Africans will have to learn to treat the elderly with respect, love, patience and humanity. A new awareness will have to be created about the plight of the elderly and what individuals, families, organisations and society can do to make the world a better place for the elderly.

 

Awareness Campaign

For this purpose, Project 21 lauched a campaign entitled Go turquoise for the elderly running from 15 May (International Family Day) to 15 June (World Elderly Abuse Awareness Day).

All South Africans are therefore requested to Go Turquoise 4 the Elderly from 15 May to 15 June by wearing turquoise coloured clothing and by displaying ribbons and other items in turquoise wherever possible.

 

More information

Please visit our website at www.goturquoise.co.za for more information or contact Magda van Deventer at 082 579 6966 orinfo@goturquoise.co.zaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..”>.

Our Complete Projects

Drive for a Child Golf Day

Your drive of hope for abused children!

The Drive for a Child Golf Day takes place on the 28th of August at the Silverlakes Country Club. This golf day in aid of Rata Social Services is the perfect event for you and your friends or collegues to enjoy a day out on the golf course.  The aim of our Drive for a Child Golf day is to enable Rata Social Services to protect vulnerable children against all forms of abuse.

Help us to protect our children and book your place today.

find out more

Platinumbelt Crisis

We are raising foodstuffs and money for the victims of the strike in the platinumbelt. So far we have distributed 80+ tons of food, and R170,000 in financial aid.

Kekana Gardens

The letter below from reverend Joel Mmako refers.

The Kekana Gardens congregation has completed most of the building work to the mission house. There is a few final refinements they wish to finish before Rev Mmako’s welcoming ceremony on 15 November 2014.

Most of the items they need to finish the house is listed below. The congregation will appreciate any assistance.

View letter

Donate to a project

We allow you to donate to a specific project, as much or as little as you like.

Donate Now