Disaster Fund

Suggested donation: R100.00

Vir wie dit mag aangaan. Soos dit onder almal bekend is, is die droogte wat tans die laaste 5-6 jaar heers in die karoo die ergste in dekades. Ons as Williston Boere unie voel dit is ons plig om ons gemeenskap wat 90% uit boere bestaan by te staan en te ondersteun in die tyd. Deur hierdie brief vra ons vir enige bydraes in die vorm van voer, vervoer of finansies. Ons sal dit opreg waardeer! Vriendelike groete. Williston Boere unie

Minimum Donation: R100.00

Category: