Plesion > Ringskommissie : Diakenslede Inligting

Ten einde ons kommunikasie met diakens wat op Ringskommissies  verkies is te verbeter versoek ons alle diakens om die meegaande vorm te voltooi asseblief.

Baie dankie dat jy bereid is om jou inligting met ons te deel asook vir jou deelname as diaken aan die Barmhartigheids opdrag van die NHKA.

Groete

 

Diaken Andries Pretorius

Algemene Diakensvergadering

Vise-Voorsitter

(+27)081 466 8691

diens@diakens.co.za 

Diakens verkies op Ringskommissies

Voltooi asseblief die onderstaande vorm so volledig moontlik.
Gebruik slegs die wyser (cursor) vir beweging tussen velde!
NIE ENTER NIE